Prędkość fal elektromagnetycznych

v = c / saknis(ε*μ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =