Głośność (spacja), gęstość fal elektromagnetycznych

ω = E*B / (v*ε0*μ0)
Znaleźć   Wiadomo:
      =