Efekt fotoelektryczny: czerwony limitu

$$h\cdot \nu = A$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =