Przenoszenie fale w innym środowisku

λ1 / λ2 = v1 / v2
Znaleźć   Wiadomo:
      =