Minimalna różnica dróg zakłóceń

Δ_d = (2k+1) * λ / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =