Minimalna różnica dróg zakłóceń

$$\Delta_{d} = \frac{(2\cdot k+1)\cdot \lambda}{2}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =