Prędkość propagacji fali

v = λ * ν
Znaleźć   Wiadomo:
      =