Praca mechaniczna i kąt

$$A = F\cdot s\cdot cos(a)$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =