Praca prądu elektrycznego

$$A = \frac{U^{2}\cdot t}{R}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =