Przewodność elektryczna

$$\lambda = \frac{1}{R}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =