Praca prądu elektrycznego

$$A = I\cdot R^{2}\cdot t$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =