Praca prądu elektrycznego

$$A = \Delta_{q}\cdot U$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =