Prawo Ohma

$$I = \frac{U}{R}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =