Połączenie równoległe: opór

$$R = \frac{R1\cdot R2}{R1+R2}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =