Połączenie równoległe: siła prądu i opór

$$\frac{I1}{I2} = \frac{R2}{R1}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =