Połączenie szeregowe: Napięcie

$$U = U1+U2$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =