Połączenie równoległe: natężenie

$$I = I1+I2$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =