Moc prądu elektrycznego

$$P = U\cdot I$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =