Przewodnictwo

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =