Rezystywność

$$\rho = \rho0\cdot (1+\alpha\cdot t)$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =