Wzór Einsteina

E = m_0 c^2 / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =