Wzór Einsteina

$$E = \frac{m_{0c}^{2}}{\sqrt {1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =