Względność odstępach czasowych

Δ_t_r = Δ_t / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =