Całkowita energia ciała

E = m_0 c^2 + m_0 v^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =