Relatywistyczny pęd

p = m_0 * v / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =