Masa relatywistyczna

m = m_0 / saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =