Relatywistyczny (Lorentz) zmniejszenie długości poruszającego się ciała

l_r = l * saknis(1 - v^2 / c^2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =