Wzór Einsteina

E = m c^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =