Ciepło właściwe gazu

$$c = \frac{3\cdot R}{2}\cdot M$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =