Bezwładność, masa, przyspieszenie

a1/a2 = m2/m1
Znaleźć   Wiadomo:
      =