Czas hamowania

t = v/μg
Znaleźć   Wiadomo:
      =