Czas hamowania

t = mv/F_tr
Znaleźć   Wiadomo:
      =