Droga hamowania

s = mv^2/(2*F_tr)
Znaleźć   Wiadomo:
      =