Energia kinetyczna obracającego się organu

W_k  = J ω^2/2
Znaleźć   Wiadomo:
      =