Pierwsza prędkość kosmiczna (porusza się w orbicie kołowej)

v = saknis(gR)
Znaleźć   Wiadomo:
      =