Prędkość satelity

v = saknis(G*M/(R+h))
Znaleźć   Wiadomo:
      =