Prędkość ucieczki (pokonywanie grawitacji)

v = saknis(2gR)
Znaleźć   Wiadomo:
      =