Przyspieszenie ziemskie na powierzchni Ziemi

g = G*M/R^2
Znaleźć   Wiadomo:
      =