Siła, masa, przyspieszenie

F = ma
Znaleźć   Wiadomo:
      =