Siła sprężystości

F_tampr = k x
Znaleźć   Wiadomo:
      =