Siła tarcia

F_tr = μmg
Znaleźć   Wiadomo:
      =