Siła tarcia tocznego

F_tr = μN/R
Znaleźć   Wiadomo:
      =