Trzecie prawo Keplera

T1^2/T2^2 = a1^3/a2^3
Znaleźć   Wiadomo:
      =