Bezwzględny współczynnik załamania

n = c / v
Znaleźć   Wiadomo:
      =