Bezwzględny współczynnik załamania

$$n = \frac{c}{v}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =