Całkowite odbicie

sin(α) = 1 / n
Znaleźć   Wiadomo:
      =