Całkowite odbicie

$$sin(\alpha) = \frac{1}{n}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =