Formuła cienkiej soczewki

1/F = (n1/n2-1)(1/R1+1/R2)
Znaleźć   Wiadomo:
      =