Prawo załamania światła: prędkość światła

sin(α) / sin(γ) = v1 / v2
Znaleźć   Wiadomo:
      =