Prawo załamania światła: względne współczynniki załamania

$$\frac{sin(\alpha)}{sin(\gamma)} = \frac{n2}{n1}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =