Prawo załamania światła: względne współczynniki załamania

sin(α) / sin(γ) = n2 / n1
Znaleźć   Wiadomo:
      =