Prawo załamania światła

sin(α) / sin(γ) = n
Znaleźć   Wiadomo:
      =