Przesunięcie światła przekraczania płytę

b = d * sin(α-γ) / cos(γ)
Znaleźć   Wiadomo:
      =