Wklęsłe zwierciadło sferyczne

1/d + 1/f = 2/R
Znaleźć   Wiadomo:
      =