Wklęsłe zwierciadło sferyczne: ogniskowa

F = R / 2
Znaleźć   Wiadomo:
      =